Uutisia:
Pienituloisten eläkkeensaajien ahdinko jatkuu -- "Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on pettynyt ..."
Nyt alkaa eläketuen haku -- "Eläketuki on tarkoitettu ikääntyville ..."
Kela selvittää, onko työeläkkeelle siirtyneellä oikeus kansaneläkkeeseen -- "Kela selvittää rekistereistään työeläkkeelle ..."
Ikääntyneille oikeus kuntoutukseen -- "Eläkeliitto ry:n liittovaltuusto vaatii kevätkokouksen ..."
Arto Paasilinna täyttää 75 vuotta -- "Rakastetuimpiin kirjailijoihimme lukeutuva Arto Paasilinna ..."
Seniorit ja miehet ovat lisänneet joukkoliikenteen käyttöä pääkaupunkiseudulla -- "Jos sinulla on HSL:n matkakortti, kuulut selvään ..."
  • 1

Mitä luetaan nyt?

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma puolivälissä ─ tietoa ja ratkaisuja kotona asumisen tueksi

Väestön ikärakenteen muutos on tuonut asumisen aivan ...

+ View

Tehy vaatii robotiikka- ja digitalisaatiostrategiaa sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vaatii, että ...

+ View

Vaadi hyvitystä, jos palvelussa on virhe

Auton huollon, yksityisen eläinlääkäripalvelun, ...

+ View

Pysäytetään diabetes – avuksi digiteknologia ja elinympäristön muutokset

Suomalaisten sairastumista tyypin 2 diabetekseen jarrutetaan uusin keinoin ...

+ View

Uutiset

P

Pienituloisten eläkkeensaajien ahdinko jatkuu

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on pettynyt ...

+ View
N

Nyt alkaa eläketuen haku

Eläketuki on tarkoitettu ikääntyville ...

+ View
K
+ View
I

Ikääntyneille oikeus kuntoutukseen

Eläkeliitto ry:n liittovaltuusto vaatii kevätkokouksen ...

+ View
A

Arto Paasilinna täyttää 75 vuotta

Rakastetuimpiin kirjailijoihimme lukeutuva Arto Paasilinna ...

+ View
Näytä kaikki  
Hide Main content block

Uusimpia artikkeleja

Slangimuisteloja hellahuoneessa

Kuvassa lapsia leikkimässä Kolmannella linjalla 1950-luvun alussa.                                                              Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Eino Heinonen Työväenasuntomuseossa Kirstinkuja 4:ssä Alppilassa muistellaan neljänä syyskuun torstaina menneen ajan Helsinkiä yhdessä Stadin slangi ry:n slangintaitajien kanssa. Muistojaan saa mielihyvin jakaa, vaikkei slangi aivan omalla kielellä taipuisikaan. Muistelutilaisuuksiin on vapaa pääsy. to 7.9.2017 klo 14 Lapsena Kirstarilla Alkajaisiksi palataan museorakennuksen, Kirstinkadun vanhojen työväenasuntojen, vaiheisiin. Muistelijoina ovat talossa lapsena asunut Pia Landén ja siellä mummolassa käynyt Matti Herlevi. to 14.9.2017 klo 14 Mun Stadi Raija Tervomaa, slangiakin taitava kirjailija, johdattaa upouuden Mun Stadi -kirjansa tarinoihin talvisodasta nykypäivään. Jutut kertovat Helsingin mestoista, tyypeistä ja erinäisistä sattumuksista. to 21.9.2017 klo 14 Nuoruus Berkassa Muisteloissa palataan Pitkänsillan takana, Hakaniemessä, Kalliossa ja Vallilassa, elettyyn nuoruuteen 1950–60-luvuilla. Paula Toivonen herättelee muistoja sanoin ja kuvin. to 28.9.2017 klo 14 Skloddit braijaa Entisajan helsinkiläislasten, niin tyttöjen kuin poikienkin, pelit ja leikit ovat viimeisten muisteloiden aiheina. Muistatko vielä, miten fölkkistä leikittiin, kyselevät Raija Tervomaa ja Paula Toivonen. Työväenasuntomuseo Kirstinkuja 4 Auki 15.10.2017 asti ke–su klo 11–17. VAPAA PÄÄSY

+ View

Ikääntyneet kaupungistuvat

                                                                                                                                    © Kuva: Laura Rautjoki Tulevaisuudessa yhä suurempi osa ikääntyvistä asuu kaupunkialueilla, kertoo uusi "Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa "-selvitys.  Kaupunkialueiden suunnittelussa hyvin saavutettavat ja esteettömät asuinympäristöt korostuvat.  Myös tarve ikääntyneiden itsenäistä asumista tukeville palveluille ja asumisratkaisuille on kasvussa. Kaupunkimaiset asuinympäristöt vetävät ikääntyneitä voimakkaimmin puoleensa. Toisaalta ikääntyneiden muuttoliike on vähäistä ja muutot kohdistuvat harvoin kokonaan uuteen asuinympäristöön, sillä useimmiten muutetaan sopivampaan asuntoon tutulla asuinalueella. Väestöennusteen mukaan Suomen väestöstä neljännes, noin 1,5 miljoonaa kansalaista, on yli 65-vuotiaita vuonna 2030. Taajamissa yli 65-vuotiaiden määrä on vuosina 2004-2014 kasvanut 219 000 asukkaalla ja haja-asutusalueella 12 500 asukkaalla. Vuonna 2015 ikääntyneistä 63 prosenttia asui kaupungeissa tai niiden kehysalueella, vuoteen 2040 mennessä osuus kasvaa jopa 69 prosenttiin. Ikääntyneiden asuminen keskittyy maaseudulla mutta hajautuu kaupunkiseuduilla Maaseudulla ikääntyminen keskittyy taajamakeskuksiin, jotka houkuttelevat haja-asutusalueiden ikäihmisiä asumaan tuttuun taajamaan palvelujen ääreen. Maaseututaajamiin rakennettujen uusien kerrostalojen asukkaista yli 40 prosenttia on ollut yli 65-vuotiaita. Kaupunkiseuduilla ikääntyneiden asumistoiveissa elämänvaiheeseen sopiviksi asuinalueiksi nousevat erityisesti keskustat ja alakeskustat. Viime vuosien muuttoliikkeen perusteella eniten muutetaan jalankulkuvyöhykkeelle ja poistutaan autovyöhykkeeltä. Kaupunkiseutujen ikääntyneistä lähes kolmannes asuu kuitenkin keskustojen ulkopuolella autovyöhykkeellä. "Kaupunkiseutujen ikääntyminen luo paineen ikääntyneille sopivien, hyvin saavutettavien ja esteettömien asuinympäristöjen kehittämiseen niille, jotka haluavat muuttaa omakotitalosta palvelujen ääreen. Tarvitaan myös erilaisia palveluratkaisuja sille suurelle joukolle, joka jää asumaan väljemmille alueille", sanoo ryhmäpäällikkö Ville Helminen Suomen ympäristökeskuksesta. Kehityssuuntana tuettu itsenäinen asuminen Painopiste ikääntyneiden palveluissa ja asumisessa on siirtymässä laitosmaisista ympäristöistä yhä vahvemmin itsenäisen asumisen tukemiseen. Tämä kuitenkin edellyttää, että ikääntyneiden tarvitsemat palvelut ovat helposti saavutettavissa omilla asuinalueilla. Kartoittamalla asuinalueita, joilla ikääntyneiden osuus on suuri, voidaan tuoda esiin kehitystarpeita sekä huomioida esteettömyys ja ikääntyneitä tukevat asumisratkaisut yhdyskuntasuunnittelussa. "Asuinalueiden kehittäminen ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi tukee sekä heidän fyysistä että henkistä hyvinvointiaan. On tärkeää edistää ikääntyneiden mahdollisuuksia hoitaa itse ostokset, liikkua turvallisesti lähiympäristössä ja ylläpitää sosiaalisia kontakteja", asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä summaa. Tulevaisuuden haasteena sopivien asuntojen ja lähipalvelujen riittävyys Suuri osa ikääntyneistä pysyy tutussa asunnossa ja asuinympäristössä, mutta heidän asumistoiveissaan tulee esiin myös keskustojen ja taajamien tarjoamien lähipalvelujen tarve. Yleisesti asuinalueiden suunnittelussa tulisi huomioida ihmisten pidentynyt elinikä, jonka seurauksena ydinperhevaiheen osuus elämänkaaresta lyhenee ja yhä pidempi osuus elämästä eletään pienissä asuntokunnissa. "Selvityksen tulokset osoittavat sen, että väestön ikääntymisen aiheuttama yhteiskunnallinen muutos on huomioitava eri mittakaavatasoilla ja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla", toteaa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä. Lähde: Havainnot käyvät ilmi ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toteuttamasta "Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa "-raportista. Selvitys tutkii paikkatietoaineistojen avulla ikääntyneiden sijoittumista erilaisiin asuntoihin ja asuinalueille. Lisäksi raportissa kiinnitetään huomiota muuttoliikkeeseen ja asukkaiden pysyvyyteen. Näin saadaan tärkeää tietoa siitä, miten asuinalueet vastaavat ikääntyneen väestön tarpeisiin.

+ View

Helsinkiläisten 65-74-vuotiaiden keskimääräiset veronalaiset tulot nousivat 14 prosenttia

Paras tulokehitys oli nuorimmilla tulonsaajilla sekä 65-74-vuotiailla. Vuosi 2015 ei juurikaan lisännyt helsinkiläisten tulotasoa edellisvuoteen verrattuna: mediaanitulo kasvoi vajaan prosentin ja keskimääräinen ansiotulo nousi 1,6 prosenttia. Keskimääräiset tulot olivat Helsingissä 35 100 euroa ja ansiotulot niistä 32 400 euroa. Pääomatulojen osuus tuloista oli siis keskimäärin noin 8 prosenttia. Miesten vuositulot olivat Helsingissä keskimäärin 41 000 euroa ja naisten 30 000 euroa. Naisten tulot olivat siis keskimäärin noin neljäsosan pienemmät kuin miesten tulot. Miehillä keskitulot olivat kasvaneet edellisvuodesta 3,6 prosenttia ja naisilla yhden prosentin. Paras tulokehitys oli nuorimmilla tulonsaajilla sekä 65-74-vuotiailla: alle 19-vuotiailla keskimääräiset veronalaiset tulot olivat nousseet vuodessa kolmasosan ja 65-74-vuotiaillakin 14 prosenttia. Helsinkiläisistä tulonsaajista joka toinen oli joko alle 30-vuotias tai yli 60-vuotias. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian uudesta tilastojulkaisusta. Keskimääräinen kunnallisvero oli Helsingissä 5 500 euroa Helsingissä kerätyistä veroista ja maksuista 55 prosenttia oli kunnallisveroa. Valtionveron osuus oli puolestaan 36 prosenttia. Keskimääräinen kunnallisvero oli 5 600 euroa maksajaa kohti. Yhteensä kunnallisveroa maksoi 456 500 helsinkiläistä. Helsinkiläiset kunnallisveron maksajat kuuluvat aiempaa enemmän ylempiin tuloluokkiin. Joka toinen helsinkiläinen tulonsaaja maksoi kirkollisveroa ja heidän lukumääränsä on ollut laskussa viime vuosina. Kirkollisveron suuruus oli noin 300 euroa vuonna 2015. Lähde: Helsingin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö

+ View

Fysios panostaa seniorifysioterapiaan

                                   Kuvassa toimitusjohtaja Heikki Tiitinen Fysioterapian erityisalueista seniorifysioterapia kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Väestön ikääntyminen johtaa lähivuosina tilanteeseen, jossa ikäihmisten ja eläkkeellä olevien määrä suhteessa työikäisiin on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Pukinmäen Fysiopalvelu Oy on kehittänyt oman seniorifysioterapiamallin yhteistyössä paikallisten hoivakotien ja kotisairaanhoidon kanssa. Seniorifysioterapiamalli perustuu ikäihmisten yksilölliseen fysioterapeuttiseen kuntoutukseen, jossa keskeistä on ikääntyneen, omaisten ja hoitohenkilökunnan motivoituminen mahdollisimman aktivoivaan ja kuntoutumista edistävään arkeen. ”Ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutus, ja sitä kautta heidän liikunta- ja toimintakyvyn sekä elämänlaadun parantuminen ovat olleet yksi Pukinmäen Fysiopalvelun tärkeimmistä tavoitteista. Seniorifysioterapiassa vahvistamme ikääntyneen liikuntakykyä ja kannustamme häntä kuntoutumaan, jotta kotona asuminen ja liikkuminen kodin ulkopuolella helpottuisi.Liittyminen osaksi Fysios-ketjua antaa meille mahdollisuuden jalkauttaa seniorifysioterapiamalli kaikkialle Suomeen”, sanoo Fysios Pukinmäen toimitusjohtaja Hanna Markkula. ”Haluamme tarjota senioriasiakkaille mahdollisimman kattavat fysioterapiapalvelut toimipisteissämme, asiakkaan kotona tai hoivakodissa. Seniorifysioterapia osana Fysioksen jo merkittävän laajaa palvelutarjontaa mahdollistaa entistäkin kattavamman palvelukokonaisuuden Fysioksen senioriasiakkaille”, toteaa kuvassa oleva Fysios-ketjun toimitusjohtaja Heikki Tiitinen. Ikäihmisten fysioterapiaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, lymfaterapiaan sekä neurologiseen kuntoutukseen erikoistunut Pukinmäen Fysiopalvelu Oy Helsingistä on yrityskaupan myötä siirtynyt osaksi Suomen suurinta yksityistä fysioterapiaketju Fysiosta. Lähde: STT Info

+ View

Oulun ensimmäiset festivaalit senioreille syyskuussa

Seniorifestivaali 25.-30.9.2017 Seniorifestivaali järjestetään erityisesti vanhempia katsojia ajatellen. Teatteri on täynnä senioriväelle suunnattua ohjelmaa maanantaista lauantaihin, ja loppuhuipennuksena virallisen vanhustenviikon päätöspäivänä sunnuntaina 8.10. klo 13 kuullaan Kodinkynttilöiden konsertti Kissa vieköön.  Suositut Seniorisopat saavat uutta sisältöä Vain senioreille suunnatut esitykset suuren näyttämön lämpiössä jatkuvat uusin sisällöin torstaina 7.9. klo 11 alkaen. Jaana Kahran ja Anne Syysmaan Primadonna-esityksissä muistellaan mm. sadan vuoden takaista Oulua. Nosta lippu salkoon Suuren suosion saavuttaneet Finnhits-bileet pe 29.9. klo 19 suurella näyttämöllä! 70-luvun vauhdista huolehtii 6-henkinen bändi solisteinaan mm. Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen. Tähtiartistina esiintyy ihastuttava Marion Rung. Ennen konserttia on mahdollisuus ruokailla ajan henkeen Vänmannissa. Nainen - aina parhaassa iässä, syksyn odotetut illat 3.11., 18.11., 24.11. ja 2.12. klo 19 Pikisalissa! Lauluja ja tarinoita rakkaudesta, pettymyksestä, ilosta, murheesta, kateudesta, muuttuvista muodoista ja tietysti myös miehistä. Luvassa on voimaannuttava joulunalusilta Merja Larivaaran, orkesterin ja yllätysmiesvieraan seurassa. Tutustu näihin ja paljon muuhun mm. festivaalin monipuoliseen ohjelmistoon teatteri.ouka.fi. Lähde: Oulun kaupunginteatteri

+ View

Talous & Rahat

Näin haet eläkettä ulkomailta

Oletko työskennellyt ulkomailla ja haet siitä

+ View

Helsinkiläisten 65-74-vuotiaiden keskimääräiset veronalaiset

Paras tulokehitys oli nuorimmilla tulonsaajilla sekä

+ View

Viikon vinkki: Nettiostosten palautuksesta saa periä vain

Verkkokaupan palautuksissa kuluttajan on maksettava palauttamisesta

+ View

Matkakohteita

Bodø, Norja

Pohjois-Norjan Bodø tunnetaan lähinnä porttina Lofooteille, mutta pienen

+ View

Yosemite, Yhdysvallat

Vuonna 1890 kansallispuistoksi julistettu Yosemite käsittää yli 3 000

+ View

Hong Kong

Hongkong on onnistunut yhdistämään kiinalaisen nykyisyytensä ja

+ View

Videokatsomo

INFO: Syöpäsairaudet

Menovinkit!

Slangimuisteloja hellahuoneessa

Kuvassa lapsia leikkimässä Kolmannella ...

Lepääkö korulippaassa unohdettu aarre?

Tiedote 16.2.2017. Turun Taide- ja Antiikkimessut ...

Valo muuttaa kaiken – Tuomo Sepon kokoelma 28.2.–16.4.2017

Kajaanilainen ranskan ja englannin kielen lehtori ...

Seniorikokin palstalta

Terveisiä ViiniExposta 2016

Helsingin Messuhallissa pidetään joka ...

Terveisiä Alsacesta

Sain jälleen kerran tilaisuuden toimia ...

Pentti Arvela - Seniorikokki

Scroll to top